7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-73. Černá, izolovaná zrna obecného amfibolu s dobře viditelnou podélnou štěpností.

zrna černého amfibolu