7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-75. Ve struktuře richteritu jsou oktaedrické pozice M1 - M3 obsazeny atomy Mg (šedé polyedry), atomy Ca (žluté) obsazují strukturní pozice M4 a speciální pozice A jsou obsazovány Na, resp. K (fialová). Řetězce tetraedrů SiO4 jsou vyznačeny červeně. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura richteritu v řezu (100)

Struktura richteritu uspořádaná do pásů v pohledu řezu (010).

struktura richeritu v řezu (010)