7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-77. Jehlicovitá, černá zrna Ca-Na amfibolu v těšínitu (Řepiště).

jehlicovitá zrna amfibolu