7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-79. Ve struktuře riebeckitu jsou oktaedrické pozice M1 - M3 obsazeny atomy Mg (modré polyedry) a Fe (šedé polyedry), atomy Na (fialové) obsazují strukturní pozice M4. Řetězce tetraedrů SiO4 jsou vyznačeny červeně. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura riebeckitu v řezu (100)

Uspořádání atomů a koordinačních polyedrů ve struktuře riebeckitu v řezu podle roviny (001). Základní buňka je vyznačena.

struktura riebeckitu v řezu (001)