7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-80. Práškový RTG difrakční záznam glaukofanu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam glaukofanu

Práškový RTG difrakční záznam riebeckitu pro Co záření. Načteno na difraktometru Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam riebeckitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin glaukofanu (vlevo) a riebeckitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,900 11,54 10 0   2   0
8,260 12,43 100 -1   1   0
4,850 21,26 16 -1   1   1
4,450 23,19 25 0   4   0
3,840 26,94 16 -1   3   1
3,380 30,69 25 1   3   1
3,220 32,26 20 -2   4   0
3,060 33,99 65 3   1   0
2,937 35,46 25 2   2   1
2,753 37,92 16 -3   3   0
2,693 38,80 60 1   5   1
2,672 39,12 16 -3   3   1
2,571 40,72 16 0   6   1
2,523 41,53 25 -2   0   2
2,291 45,96 20 -3   5   1
2,265 46,52 14 -4   2   1
2,246 46,94 16 -3   1   2
2,195 48,10 8 -2   4   2
2,147 49,24 20 2   6   1
2,060 51,47 14 2   0   2
2,002 53,08 14 3   5   1
1,841 58,14 10 -1   9   1
1,779 60,37 10 5   3   0
1,708 63,16 6 -5   1   2
1,688 64,00 10 0   2   3
1,634 66,38 16 4   6   1
1,609 67,55 10 -4   8   0
1,594 68,27 8 1  11   0
1,582 68,86 10 -1   5   3
1,555 70,23 10 4   0   2
1,509 72,71 10 -2   6   3
1,496 73,44 6 -6   0   2

 

D 2Theta I(rel) H   K   L
9,020 11,38 4 0   2   0
8,400 12,23 100 1   1   0
4,890 21,08 10 -1   1   1
4,510 22,88 16 0   4   0
3,880 26,66 10 -1   3   1
3,660 28,29 10 -2   2   1
3,420 30,32 12 1   3   1
3,270 31,75 14 -2   4   0
3,120 33,32 55 3   1   0
2,976 34,98 10 2   2   1
2,801 37,25 18 3   3   0
2,726 38,31 40 1   5   1
2,602 40,21 14 0   6   1
2,541 41,22 12 -2   6   0
2,324 45,27 12 -3   5   1
2,301 45,75 4 -4   2   1
2,268 46,46 10 -3   1   2
2,191 48,19 4 1   7   1
2,176 48,54 16 2   6   1
2,079 50,97 6 2   0   2
2,031 52,26 8 3   5   1
2,000 53,13 4 -4   0   2
1,888 56,56 4 2   4   2
1,866 57,29 6 -4   6   1
1,805 59,41 6 0  10   0
1,659 65,25 10 4   6   1
1,635 66,33 6 -4   8   0
1,617 67,17 8 1  11   0
1,593 68,32 10 -1   5   3
1,583 68,81 8 6   0   0
1,576 69,16 6 4   0   2
1,520 72,10 4 -2   6   3
1,509 72,71 4 5   5   1
1,504 72,99 4 0  12   0