7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-9. Ideálně vyvinuté krystaly hyperstenu (rombický pyroxen s mírnou převahou enstatitové komponenty). Krystalové tvary: a = {100}, b = {010}, i = {111}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

krystaly hyperstenu