7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-1. Schéma tetraedrické sítě složené z tetraedrů SiO4. Symetrie sítě je hexagonální. Podle Moor, Reynolds (1997).

tetraedrická síť