7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-10. Spojením jedné tetraedrické a jedné oktaedrické sítě vznikne vrstva 1:1 (t-o vrstva). Při propojení dojde k deformaci a snížení symetrie tetraedrické vrstvy, jak je patrné na spodním obrázku. Podle Weiss, Kužvart (2005).

vrstva 1:1