7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-11. Spojením dvou tetraedrických sití s opačnou polaritou a jedné oktaedrické sítě vznikne vrstva 2:1 (t-o-t vrstva). Podle Weiss, Kužvart (2005).

vrstva 2:1