7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-13. Schématické vyjádření struktury minerálů skupiny kaolinitu. Je-li součástí vrstvy 1:1 trioktaedrická sí, jedná se o lizardit (vlevo), je-li přítomna dioktaedrická sí jedná se o kaolinit (vpravo). Podle Klein, Hurlbut (1993).

schéma struktury vs skupině kaolinitu