7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-14. Schématické vyjádření struktury minerálů skupiny mastku. Je-li součástí vrstvy 2:1 trioktaedrická sí, jedná se o mastek (vlevo), je-li přítomna dioktaedrická sí jedná se o pyrofylit (vpravo). Podle Klein, Hurlbut (1993).

schéma struktura minerálů skupiny mastku