7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-15. Schématické vyjádření struktury minerálů skupiny slíd. Podle typu oktaedrické sítě ve vrstvách 2:1 rozlišujeme slídy trioktaedrické a dioktaedrické. Podle Klein, Hurlbut (1993).

schéma struktur ve skupině slíd