7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-17. Schématické vyjádření struktury minerálů skupiny chloritů. Kromě oktaedrické sítě ve vrstvách 2:1 obsahují oktaedrickou sí v mezivrstvě. Podle Weiss, Kužvart (2005).

schéma struktury chloritů