7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-2. Při izomorfním zastupování Al za Si dochází k různým typům deformací tetraedrické sítě. K deformaci dochází rovněž při propojování se sítí oktaedrickou. Při deformaci se tetraedry deformují a otáčejí o různé úhly ze svých původních pozic. Podle Moor, Reynolds (1997).

deformace v tetraedrické síti