7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-20. Vrstevnatá struktura lizarditu. Tetraedrické sítě jsou propojeny s trioktaedrickou sítí do vrstvy 1:1. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

vrstevnaté struktura lizarditu

Schematické znázornění struktury lizarditu. Tetraedrické (červené) a oktaedrické (modré) sítě v kladu kolmo na [001] . Pohled v řezu (100). Vyznačena je základní buňka.

vrstvení komplexů 1:1 v lizarditu

Symetrie tetraedrické sítě (zde ideálně hexagonální), která se propojuje se spodní oktaedrickou sítí. Podled na rovinu (001).

 spojení tetraedrické a oktaedrické sítě v lizarditu