7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-21. Práškový RTG difrakční záznam lizarditu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam lizarditu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin lizarditu (1T), podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
7,400 13,89 100 0   0   1
4,600 22,43 80 1   0   0
3,900 26,52 50 1   0   1
3,670 28,21 80 0   0   2
2,875 36,25 10 1   0   2
2,663 39,25 35 1   1   0
2,505 41,84 100 1   1   1
2,410 43,57 5 0   0   3
2,307 45,63 5 2   0   0
2,156 49,02 80 1   0   3
1,945 54,76 5 2   0   2
1,835 58,35 10 0   0   4
1,799 59,63 50 1   1   3
1,743 61,75 35 2   1   0
1,692 63,83 10 2   1   1
1,572 69,36 5 2   1   2
1,538 71,12 80 3   0   0