7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-22. V chrysotilu jsou vrstvy 1:1 stočeny spirálovitě do trubiček, jak naznačuje schéma a obrázek z elektronového mikroskopu. Podle Rösler (1981).

struktura chrysotilu