7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-23. Práškový RTG difrakční záznam chrysotilu (Dobšinná) pro Co záření. Měřeno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam chrysotilu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin chrysotilu 2M (vlevo) a ortochryzotilu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
7,302 14,07 100 0   0   2
4,585 22,50 40 0   2   0
3,652 28,36 80 0   0   4
2,655 39,38 30 1   3   0
2,587 40,46 20 2   0   1
2,543 41,19 30 2   0  -2
2,452 42,79 80 2   0   2
2,276 46,28 10 0   4   1
2,209 47,77 10 2   0  -4
2,091 50,65 60 2   0   4
1,763 60,98 30 2   2   5
1,535 71,28 30 0   6   0
1,319 85,40 20 4   0  -2

 

D 2Theta I(rel) H   K   L
7,360 13,96 100 0   0   2
4,560 22,62 50 0   2   0
3,660 28,29 80 0   0   4
2,660 39,30 30 2   0   0
2,604 40,18 40 1   3   1
2,547 41,12 20  
2,500 41,93 50 2   0   2
2,451 42,81 65 0   0   6
2,285 46,09 20 2   2   1
2,212 47,70 20 2   2   2
2,093 50,60 40 2   2   3
1,972 53,95 20 2   0   5
1,828 58,59 30 0   0   8
1,746 61,63 40 3   1   0
1,531 71,50 65 0   6   0
1,464 75,32 30 0   0  10
1,319 85,40 40 2   6   1
1,310 86,13 40 4   0   2