7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-24. Vláknitý agregát chrysotilu (chrysotilový azbest). Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

vláknitý agregát chrysotilu