7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-25. Nábojová bilance ve vrstvě 1:1 kaolinitu. Podle Kühn, Zamarský (1984).

náboje ve vrstvě 1:1 kaolinitu