7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-26. Vrstevnatá struktura kaolinitu. Tetraedrické sítě jsou propojeny s dioktaedrickou sítí do vrstvy 1:1. Řez podle roviny (100). Podle Kühn, Zamarský (1984).

klad vrstev ve struktuře kaolinitu