7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-28. Pseudohexagonální destičky kaolinitu zvětšené v elektronovém mikroskopu. Podle Rösler (1981).

šástice kaolinitu v elektronovém mikroskopu