7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-29. Vrstevnatá struktura dickitu a nakritu. Tetraedrické sítě jsou propojeny s dioktaedrickou sítí do vrstvy 1:1. Rozdíly od struktury kaolinitu najdeme v kladu vrstev. Řez podle roviny (010). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

schéma struktury dickitu a nakritu

Klad vrstevních komplexů ve struktuře dickitu a nakritu, pohled na (100). Vyznačena je základní buňka.

vrstvy 1:1 v dickitu a nakritu

 Struktura dickitu a nakritu. Detail vakance v dioktaedrické vrstvě, pohled v rovině (001).

vakantní pozice v dioktaedrické vrstvě (dickit, nakrit)