7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-3. Dvě schémata zobrazující uspořádání koordinačních polyedrů v oktaedrické síti. Ve struktuře fylosilikátů je tato sí vždy kolmá na směr [001]. Podle Weiss, Kužvart (2005).

struktura oktaedrické sítě