7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-31. Nábojová bilance ve vrstvě 2:1 vlevo pro dioktaedrickou strukturu pyrofylitu a vpravo pro trioktaedrickou strukturu mastku. Podle Kühn, Zamarský (1984).

nábojová bilance ve struktuře pyrofylitu a mastku