7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-32. Vrstevnatá struktura mastku. Zobrazena je základní vrstva 2:1, složená ze dvou tetraedrických a jedné trioktaedrické sítě. Vyznačena je základní buňka. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

vrstva 2:1 ve struktuře mastku

Klad vrstevních komplexů ve struktuře mastku, pohled na (100). Vyznačena je základní buňka.

vrstevní klad v mastku