7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-36. Vrstevnatá struktura pyrofylitu. Zobrazena je základní vrstva 2:1, složená ze dvou tetraedrických a jedné dioktaedrické sítě. Vyznačena je základní buňka. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

vrstevnatá struktura pyrofylitu

Klad vrstevních komplexů ve struktuře pyrofylitu, vyznačeny jsou dvě tetraedrické a jedna dioktaedrická síť, pohled na (001). Vyznačena je základní buňka.

klad vrstev v pyrofylitu