7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-39. Schématická struktura slíd složená z vrstev 2:1, které jsou vázány prostřednictvím mezivrstevních kationtů. Podle Weiss, Kužvart (2005).

schématická struktura slíd