7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-4. V oktaedrické vrstvě jsou oktaedry položeny plochou kolmo k [001], takže vzniká horní a dolní vrstva aniontů kyslíku a mezi nimi je uložena vrstva kationtů. Podle Klein, Hurlbut (1993).

orientace oktaedrů v síti