7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-40. Vrstevnatá struktura flogopitu. Zobrazeny jsou základní vrstvy 2:1, propojené mezivrstevním kationtem (fialová barva). Vrstva 2:1 se skládá ze dvou tetraedrických (červená) a jedné trioktaedrické (modrá) vrstvy. Vyznačena je základní buňka. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

propojení vrstev ve flogopitu

Klad vrstevních komplexů ve struktuře flogopitu, propojení mezivrstevním kationtem draslíku, pohled na (010). Vyznačena je základní buňka.

vrstvení struktury flogopitu v pohledu (010)

Mezivrstevní kationt se v mezivrství ukládá do dutin, které vytváří plošné uspořádání tetraedrů Si. Pohled na rovinu (001).

obsazování mezivrstevního kationtu ve flogopitu