7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-42. Lupenitý agregát flogopitu tvoří jádro tzv. heřmanovské koule, okolní lem tvoří antofylit.

flogopit v heřmanovské kouli