7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-44. Vrstevnatá struktura annitu. Zobrazeny jsou základní vrstvy 2:1, propojené mezivrstevním kationtem (fialová barva). Vrstva 2:1 se skládá ze dvou tetraedrických (červená) a jedné trioktaedrické (šedá) vrstvy. Vyznačena je základní buňka. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

vrstevní klad v annitu

Klad vrstevních komplexů ve struktuře annitu, propojení jednotlivých sítí a poloha mezivrstevního kationtu, pohled na (001). 

struktura annitu v řezu (001)