7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-45. Práškový RTG difrakční záznam annitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam annitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin annitu 1M, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
10,150 10,11 96 0   0   1
5,074 20,31 9 0   0   2
4,670 22,09 5 0   2   0
4,617 22,34 6 1   1   0
4,464 23,12 1 1   1  -1
3,975 26,01 5 1   1   1
3,707 27,92 15 1   1  -2
3,437 30,17 25 0   2   2
3,384 30,65 100 0   0   3
3,181 32,66 27 1   1   2
2,951 35,29 20 1   1  -3
2,740 38,11 11 0   2   3
2,656 39,37 200 1   3  -1
2,538 41,26 29 0   0   4
2,466 42,53 82 1   3  -2
2,383 44,10 1 1   1  -4
2,329 45,17 5 2   2  -1
2,308 45,61 6 2   2   0
2,292 45,94 42 2   0  -3
2,276 46,29 4 0   4   1
2,233 47,22 3 2   2  -2
2,201 47,96 53 1   3  -3
2,122 49,87 1 0   4   2
2,031 52,26 8 0   0   5
2,018 52,61 28 1   3   3
1,932 55,17 26 1   3  -4
1,853 57,73 1 2   2  -4
1,784 60,18 1 2   2   3
1,764 60,96 2 2   4  -1
1,720 62,68 6 2   4  -2
1,693 63,78 106 1   3  -5
1,666 64,95 6 3   1   1
1,634 66,36 6 1   5   2
1,602 67,90 8 1   5  -3
1,557 70,13 152 0   6   0