7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-46. Schématický výskyt trioktaedrických slíd v závislosti na jejich složení. Podle Kühn, Zamarský (1984).

výskyt trioktaedrických slíd podle složení