7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-47. Dokonale vyvinuté krystaly biotitu. Krystalové tvary: c = {001}, b = {010}, g = {201}, t = {043}, o = {-111}, M = {221}, d = {-1-31}. Podle Ježka (1932).

krystaly biotitu