7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-48. Pseudohexagonální nedokonalé krystaly biotitu z granodioritu typu Královo Pole (brněnský masiv).

krystaly biotitu