7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-49. Dokonale vyvinuté dvojče biotitu podle (110). Krystalové tvary: c = {001}, b = {010}, o = {-111}, M = {221}. Podle Ježka (1932).

dvojče biotitu podle (110)