7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-5. Vlevo je trioktaedrická síť, ve které jsou obsazeny všechny pozice dvojmocným kationtem. Vpravo je síť dioktaedrická, kde jedna ze tří pozic zůstává vakantní. Podle Weiss, Kužvart (2005).

trioktaedrická a dioktaedrická síť