7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-50. Lupeny biotitu v živci a křemeni (pegmatit, Černá Voda).

lupenité agregáty biotitu v pegmatitu