7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-52. Lupenitý agregát biotitu tmavě hnědočerné barvy s dokonalou štěpností (pegmatit, Dolní Bory)

agregáty lupenitého biotitu