7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-53. Práškový RTG difrakční záznam lepidolitu pro Co záření. Měřeno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam lepidolitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin lepidolitu 2M2, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel)

H   K   L

10,010 10,25 70 0   0   2
5,002 20,60 40 0   0   4
4,464 23,12 70 1   1  -1
4,338 23,80 10 2   0  -2
3,883 26,64 20 1   1  -3
3,638 28,47 40 2   0  -4
3,495 29,66 40 1   1  -4
3,338 31,09 60 0   0   6
3,205 32,41 40 1   1   4
3,119 33,33 5 1   1  -5
3,075 33,82 40 2   0   4
2,910 35,80 25 2   0  -6
2,872 36,29 30 1   1   5
2,794 37,34 30 1   1  -6
2,578 40,60 200 0   2   1
2,502 41,89 8 0   0   8
2,429 43,22 80 3   1  -4
2,317 45,42 6 3   1  -5
2,293 45,92 3 3   1   3
2,253 46,78 20 2   2  -1
2,211 47,73 4 2   2   1
2,182 48,40 6 0   2   5
2,070 51,20 10 3   1  -7
2,041 51,99 20 0   2   6
2,001 53,11 40 0   0  10
1,821 58,84 5 -4   0   8
1,701 63,45 20 3   1 -10
1,689 63,96 10 1   3   1
1,674 64,60 5 3   1   8
1,633 66,43 20 1   3   3
1,611 67,45 10 5   1  -6
1,584 68,76 16 4   2   3
1,572 69,36 10 5   1   3
1,545 70,75 6 1   3   5