7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-54. Jemně zrnitý agregát lepidolitu (pegmatit, Rožná).

jemnozrnný lupenitý agregát lepidolitu