7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-55. Jemně zrnitý, fialový agregát lepidolitu.