7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-56. Hrubě lupenitý agregát cinvalditu s krystalem křemene. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

hrubě lupenitý agregát cinvalditu