7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-57. Vrstevnatá struktura muskovitu. Zobrazeny jsou základní vrstvy 2:1, propojené mezivrstevním kationtem (fialová barva). Vrstva 2:1 se skládá ze dvou tetraedrických (červená) a jedné dioktaedrické (zelená) vrstvy. Vyznačena je základní buňka. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

vrstevní klad v muskovitu

Klad vrstevních komplexů ve struktuře muskovitu, propojení jednotlivých sítí mezivrstevním kationtem, pohled na (010). Vyznačena je základní buňka.

pohled na strukturu muskovitu v řezu (010)

Poloha mezivrstevních kationtů draslíku vzhledem k tetraedrické síti ve struktuře muskovitu. Řez podle roviny (001).

 mezivrstevní kationty v muskovitu