7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-58. Práškový RTG difrakční záznam muskovitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam muskovitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin muskovitu 1M (vlevo) a muskovitu 3T, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel)

H   K   L

10,100 10,16 100 0   0   1
5,040 20,45 35 0   0   2
4,490 22,98 90 0   2   0
4,350 23,73 25 -1   1   1
4,110 25,14 16 0   2   1
3,660 28,29 60 -1   1   2
3,360 30,88 100 0   0   3
3,070 33,88 50 1   1   2
2,929 35,56 6 -1   1   3
2,689 38,86 16 0   2   3
2,582 40,54 50 -1   3   0
2,565 40,82 90 -1   3   1
2,550 41,07 20 2   0   0
2,450 42,83 12 1   3   1
2,405 43,67 4 -1   3   2
2,380 44,15 12 -1   1   4
2,246 46,94 8 0   4   0
2,219 47,54 8 2   2   0
2,191 48,19 4 0   4   1
2,156 49,02 20 -1   3   3
2,109 50,19 6 2   0   2
2,013 52,76 30 0   0   5
1,957 54,40 8 1   3   3
1,900 56,17 4 -1   3   4
1,668 64,86 18 -2   4   2
1,653 65,52 12 1   5   1
1,635 66,33 12 2   0   4
1,514 72,43 4 1   3   5
1,499 73,27 35 0   6   0

 

D 2Theta I(rel) H   K   L
9,970 10,29 100 0   0   3
4,990 20,65 55 0   0   6
4,490 22,98 20 1   0   0
4,460 23,14 20 1   0   1
3,873 26,71 10 1   0   4
3,596 28,81 8 1   0   5
3,331 31,15 100 0   0   9
3,110 33,43 10 1   0   7
2,884 36,14 16 1   0   8
2,589 40,42 16 1   1   1
2,564 40,84 25 1   1   2
2,499 41,95 12 0   0  12
2,457 42,70 8 1   1   4
2,384 44,07 8 1   1   5
2,254 46,76 6 2   0   0
2,222 47,48 4 1   1   7
2,197 48,05 4 2   0   3
2,136 49,51 12 1   1   8
2,056 51,58 4 2   0   6
1,999 53,16 45 0   0  15
1,966 54,13 8 1   1  10
1,885 56,66 2 1   1  11
1,654 65,48 10 1   1  14
1,638 66,20 4 2   1   5
1,614 67,31 4 2   1   6
1,551 70,44 2 2   1   8
1,521 72,04 6 1   1  16
1,502 73,10 12 3   0   0