7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-59. Ideálně vyvinutý jedinec a dvojče muskovitu. Krystalové tvary: c = {001}, b = {010}, m = {441}, t = {043}, e = {261}, M = {221}, n = {-4.12.1}. Podle Ježka (1932).

krystaly muskovitu