7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-6. Propojení dvou tetraedrických sítí je realizováno bázemi k sobě přes slabé van der Waalsovy mezimolekulové síly. Podle Weiss, Kužvart (2005).

propojení tetraedrických vrstev