7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-60. Lupenité agregáty muskovitu v pegmatitu, Černá Voda u Žulové.

lupenitý agregát muskovitu