7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-61. Jemně šupinkatý agregát "pérového" muskovitu (pegmatit, Rožná).

struktura pérového muskovitu